Mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe các tác phẩm nhạc nhẹ với khách mời là ca sĩ Nguyễn Xuân Tuấn Dương trong chương trình Ngôi sao đồng điệu: "Người hát tình ca".