Những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, động viên con cháu bám biển sản xuất, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển xa bờ. Sự đóng góp tích cực của người cao tuổi đã góp phần giúp Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.