Có một ngôi trường nội trú mang tên gọi đặc biệt của người anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, mà ở đó tất cả các hoạt động giảng dạy, học tập, sinh hoạt hàng ngày của thầy và trò đều theo nội quy, kỷ luật trong Quân đội. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và các đồng chí cùng đến với không khí giảng dạy và học tập tại ngôi trường ngay giữa Thủ đô Hà Nội này.