Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp đỡ nhân dân của LLDQ cũng như gương chiến sĩ dân quân nổi bật trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống trên địa bàn Quân khu 4.