Chia sẻ khó khăn của người dân trong vùng cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Sư đoàn 367 đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận Bình Tân, tổ chức trao quà nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn.