Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với câu chuyện về những CCB tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của hội CCBVN.