Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Tổng cục Cung cấp có trách nhiệm giúp xây dựng Quân đội. Các ngành và các cán bộ nên ký với nhau những giao ước thi đua để mọi người đều ra sức làm tròn nhiệm vụ”. Nhiều năm qua toàn quân đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Sau nhiều năm phát động, phong trào thực sự là động lực thúc đẩy nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo hậu cần, xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.