Trước diến biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương xây dựng các kịch bản dạy học, thi, kiểm tra đánh giá cũng như điều chỉnh thời gian năm học, thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học phù hợp.