Ngày 16/7/2020, Chính phủ Nga đã lên tiếng phản đối sau khi Anh cáo buộc nước này tìm cách can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử của Anh năm 2019 và đánh cắp dữ liệu nghiên cứu về bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.