Chương trình "Nâng bước em đến trường" của Bộ đội Biên phòng được tổ chức và phát động thực hiện từ năm 2015, đến nay đã có hàng nghìn trẻ em khó khăn ở vùng biên giới, hải đảo được đỡ đầu, tạo điều kiện và hỗ trợ đến trường học tập. Đặc biệt, chương trình không chỉ dành cho trẻ em trên biên giới của nước ta mà còn ở nhiều tỉnh giáp biên giới của nước bạn Lào và Campuchia.