Du lịch không phải là thế mạnh của Châu Thành, một huyện ven đô. Nhưng với phong cảnh của miệt vườn và tận dụng lợi thế mùa nước nổi, huyện vẫn có những điểm đến làm du khách thích thú, giúp họ hiểu rõ hơn về miền đất và con người An Giang nói chung và Châu Thành nói riêng.