Những điểm sáng trong công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk :

- Chung tay phòng chống tác hại bom mìn sau chiến tranh.

- Góp sức giữ vững vùng biên.

- Mái ấm nghĩa tình người lính.