Phóng sự ảnh - Số 2466: "Lực lượng quân y tham gia “Hành trình xanh về vùng đất thép”.