"Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. Có tập thể anh hùng là vì có nhân dân anh hùng, Đảng anh hùng"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu các đơn vị anh hùng và chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước ngày 2/1/1967, đăng trên Báo Nhân dân, số 4660, ngày 10/1/1967)