Tỉnh Quảng Ngãi là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và gần đây là dịch bệnh Covid-19. Nhiều người dân gặp khó khăn trong cuộc sống rất cần sự hỗ trợ từ các ngành, cấp. Để góp phần tháo gỡ khó khăn này, LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp bà con và gia đình chính sách trên địa bàn.