Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 08/10/2019 cảnh báo rằng cơ quan này sẽ không có đủ tiền để trả lương cho các nhân viên vào tháng sau, nếu các nước thành viên không trả các khoản nợ tồn đọng.