Phóng sự ảnh - Số 2644: "Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI - Năm 2021"