Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đều xác định 3 điểm mấu chốt trong tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, để cán bộ chiến sĩ hăng hái đi bầu cử, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu được quy tình thủ tục về bầu cử và ngày bầu cử, nắm rõ lý lịch các ứng viên để sáng suốt lựa chọn bầu được những người đủ đức đủ tài, xứng đáng là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.