Đối với các địa phương vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, xuồng là một phương tiện vô cùng quan trọng và gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình. Và trong huấn luyện, tác chiến của các đơn vị quân đội cũng vậy.  Để nâng cao khả năng sử dụng xuồng phục vụ tác chiến sát điều kiện địa bàn nhiều sông ngòi, kênh rạch, trong hội thao quân khu 9, năm 2016 mới đây, nội dung thi kỹ thuật sử dụng xuồng đã được đưa vào hội thao và đã tạo nên những cuộc đua vừa hấp dẫn, vừa có ý nghĩa lớn nâng cao sức khỏe, khả năng tác chiến của bộ đội.