Trong phần 1 của chương trình Hồ sơ chiến tranh nhân dân về các kình ngư Cửa Việt, chúng ta đang dừng lại ở thời điểm bùng nổ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Đến tháng 2/1968, được sự giúp đỡ của nhân dân địa phương, các chiến sĩ của Đoàn 126 đã tái hiện lại một trận chiến lịch sử vĩ đại của dân tộc - trận Bạch Đằng - ngay tại Cửa Việt.