Những ngày qua, quan điểm "nên giải thể hoặc tư nhân hóa trường chuyên, đặc biệt là Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam" của PGS -TS Nguyễn Đức Thành - một chuyên gia kinh tế - đã nhận được sự quan tâm, thậm chí tạo nên những cuộc tranh cãi khá gay gắt của dư luận. Có những ý kiến đồng tình, tuy nhiên còn rất nhiều quan điểm phản đối đến từ chuyên gia.