Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán song nhiều chuyến bay chặng TP. Hồ Chí Minh đến Vinh, Thanh Hóa... ngày giáp Tết đã hết chỗ, chỉ còn vé hạng thương gia.