Phóng sự ảnh - Số 2195: "Lễ hội băng đăng 2021 ở Cáp Nhĩ Tân".