Ngày 11/03/2018, Hoa Kỳ đã nêu điều kiện để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên. Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ không được tiến hành các vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa.