Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện từ phát huy sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, trong nhiều năm liền Lữ đoàn Pháo Binh 434 luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Quân đoàn 4, khẳng định bản lĩnh chân đồng, vai sắt của Bộ đội Pháo Binh anh hùng.