Trong chương trình Hát vì yêu số 17 mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của bạn Nguyễn Việt Hùng bằng tình cảm và suy nghĩ nghiêm túc của mình, truyền tải qua âm nhạc, mong có thể thuyết phục bố mẹ ủng hộ trên con đường theo đuổi đam mê.