Cuộc đời mỗi con người là một hành trình. Với ông, hành trình nhân ái làm từ thiện là những chuyến đi không có điểm dừng. Có lẽ nó đã ngấm vào trong máu, trong xương thịt và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Đó là hành trình nhân ái của cựu chiến binh Trần Văn Sỹ ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.