Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Nhận diện sự thật: "Hạnh phúc của nhân dân: Đích đến của CNXH tại Việt Nam"​ phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.