Sau kho Bộ Y tế công bố ca nhiễm mới tại Hà Nội, Thường trực Thành ủy thành phố đã chỉ đạo UBND thành phố rà soát, sàng lọc, xét nghiệm sớm đối với những trường hợp đi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trở về Hà Nội từ ngày 08/7.