Phóng sự ảnh - Số 1907: Hà Nội đã đưa vào hoạt động Trạm xét nghiệm nhanh Covid-19.