Chương trình Gửi thanh xuân xin được gửi những yêu thương, tâm sự của các chiến sĩ bộ đội gửi về gia đình, quê hương qua những bài ca, tiếng hát.