Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại. Tuy nhiên, để loại hình di sản văn hóa này được bảo tồn bền vững, các ban ngành địa phương tỉnh Đắk Lắk đã vận động người dân gìn giữ nhạc cụ cồng chiêng, dạy đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ, tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng…Những hoạt động thiết thực đó không chỉ phát huy tiềm năng giá trị trong hoạt động quảng bá du lịch mà còn góp phần gìn giữ để di sản độc đáo này không bị mai một theo thời gian.