Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Chuyên mục Sitcom quân đội: Giải mã văn phòng - Tập 12 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.