Phóng sự ảnh - Số 2283: "Duy Tường với tình yêu Hà Nội".