Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 22/12/1944 với những chiến công đầu tiên Phai Khắt, Nà Ngần đã mở đầu cho truyền thống ra quân là đánh thắng. Trong các cuộc kháng chiến dưới ngọn cờ của Đảng, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng và sát cánh cùng chiến đấu, quân đội ta đã vượt qua muôn ngàn hy sinh gian khó, chiến đấu không ngừng, chiến thắng vẻ vang với mốc son chói lọi của chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.