Hơn 70 năm đã trôi qua nhưng những cái tên như Nguyễn Văn Sơ, Nguyễn Thị Phát, Nguyễn Đức Diễm, Phạm Thị Thống,... cùng những chiến công thầm lặng của các đội viên du kích Bằng An vẫn sẽ được lưu truyền mãi. Những câu chuyện về những trận đánh của họ năm xưa sẽ luôn là bài học cho lực lượng dân quân hôm nay học tập, noi theo, xứng đáng trở thành "lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã" như lời của Bác Hồ.