Khách mời của chương trình Đồng hành cùng Keeng Young Awards - Số 12 xin mời quý vị và các đồng chí cùng giao lưu với nghệ sĩ trẻ Osad - một ca sĩ  đã có rất nhiều sự thay đổi đặc biệt  trong năm 2018.