Ra đời ngay từ những ngày đầu tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, lực lượng biệt động Cần Thơ đã không ngừng lớn mạnh góp phần cùng các lực lượng vũ trang Quân khu 9 giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vượt qua bao khó khăn gian khổ, biệt động Cần Thơ đã khẳng định bản lĩnh chiến đấu kiên cường qua suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ xứng danh là đơn vị anh hùng.