Đoàn người nhập cư lên tới khoảng 4.500 người, phần lớn là từ Honduras, ngày hôm qua tiếp tục cắm trại tại thủ đô của Mexico sau hành trình dài khoảng 1.600 km. Nhiều người khẳng định sẽ tiếp tục bám trụ ở đây nếu không thể tiếp tục hành trình lên phía bắc.