Trong thời gian tới, quân đội tiếp tục nghiên cứu, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thực hiện tốt nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng. Đây là nội dung được Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh khi chủ trì làm việc với Bộ Tổng Tham mưu vào sáng nay (24/3/2023). Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.