Mời quý vị và các đồng chí cùng trò chuyện với diễn viên Huỳnh Lập - Nghệ sĩ tiên phong làm hài web drama tại Việt Nam trong chương trình 8 Phim.