Dịch COVID-19 ngày càng có chiều hướng lây lan mạnh trở lại tại nhiều nước, với số ca mắc mới hằng ngày tăng rất nhanh. Tại Anh đã ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc mới chỉ trong một tuần, trong khi tại Trung Quốc, thành phố Quảng Châu thông báo có thêm gần 163.000 ca mắc mới COVID-19.