Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Nhận diện sự thật - "Di sản tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là mãi mãi" phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.