Phấn khởi, tự hào, sôi nổi, rộng khắp, những mô hình hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực công tác, điều đó đã thể hiện sức sống và sự lan tỏa sâu rộng của cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ (2014 - 2017)". Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cuộc vận động đã thực sự đi vào đời sống, chiến đấu, học tập, lao động sản xuất của toàn quân dù ở nơi biển khơi hay địa đầu Tổ quốc, luôn là tinh thần tận tụy, hết lòng vì công việc, sẵn sàng hi sinh quên mình hay những nỗ lực ngày đêm vì say mê, khát vọng vươn tới đỉnh cao. Khó có thể kể hết những mô hình, cách làm riêng, những điển hình tiên tiến trong ba năm thực hiện cuộc vận động nhưng tất cả đều có một điểm chung và nói lên rằng, sức lan tỏa và động lực tinh thần từ cuộc vận động đã góp phần để cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng niềm tin vào Đảng, Bác Hồ, thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, mài sắc hơn nữa ý chí chiến đấu, thêm thương yêu đồng chí, đồng đội, nâng cao chất lượng rèn luyện chính quy, chấp hành kỉ luật, gắn bó quân dân thêm bền chặt, nghĩa tình, phát huy nội lực, sức sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chấp nhận thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực sự đạt chuẩn mực "bộ đội cụ Hồ" trong thời kì mới.