Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Điển hình "Dân vận khéo" của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013-2018. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí Thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban dân vận Trung ương, Thượng tướng Nguyễn trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã tham dự hội nghị. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT chủ trì Hội nghị.