Trước nhiều vụ bạo lực học đường và xâm hại trẻ em trong thời gian qua, được bàn luận nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các trang mạng xã hội. Các bậc phụ huynh cần trang bị cho chính mình những kỹ năng cần thiết để dạy con tự bảo vệ bản thân.