Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới gần đây, bên cạnh các yếu tố về lực lượng và vũ khí trang bị thì các công trình quốc phòng và khu quân sự có ý nghĩa rất quan trọng trong tác chiến phòng thủ. Vì vậy, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện, nâng cao tính khả thi của dự thảo luật.