Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo danh sách các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Danh sách này được cập nhật đến ngày 31-12-2019.