Phần 3 của seri "Con đường thành công của Walt Disney" xin được tiếp tục bàn về cuộc đời của một trong số rất ít người có khả năng thay đổi thế giới. Đó là Walt Disney - cha đẻ của ngành công nghiệp sản xuất phim hoạt hình thế giới. Ông đã chứng minh rằng hoàn cảnh và trình độ học vấn không quyết định bạn sẽ trở thành người như thế nào. Những ẩn số trong cuộc đời, những gì mà Walt Disney trải qua là những bài học vô cùng quý giá cho những ai muốn khởi nghiệp.