Chương trình "8 Phim" xin mời quý vị cùng gặp gỡ một khách mời đặc biệt và rất nổi tiếng trong phim "Về nhà đi con", đó chính là chàng diễn viên trẻ tuổi Quang Anh.